Σκέφτεσαι σπίτι? Σκέψου “έξυπνα”!
Σκέφτεσαι σπίτι? Σκέψου “έξυπνα”!

ΤΡΙΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΙΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ενσωμάτωση τρίτων συστημάτων σε ένα σύστημα εποπτείας είναι ζωτικής σημασίας για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων που επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Ένα ενιαίο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου δίνει στο χρήστη ένα απλό και αποτελεσματικό τρόπο για να αλληλεπιδρά με ολόκληρο το κτίριο.