ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο. Αφορά στη γενική μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, αλλά και των ειδικότερων μελετών όπως μελέτες διαρρυθμίσεως (διακοσμήσεως εσωτερικών) και διαμορφώσεων υπαιθρίων χώρων.

Αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την σωστή ανακαίνιση του νέου σας χώρου. Σε συνδυασμό με εσάς και σε συνεργασία με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας σχεδιάζουμε τον νέο σας χώρο σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες έτσι ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό και άνετο από άκρη σε άκρη.

Ο σχεδιασμός και η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Επί τόπου αυτοψία
 • Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης
 • Μελέτη-Σχεδιασμός Υποβολή προτάσεων (3D απεικονίσεις)
 • Τελική επιλογή
 • Κατασκευή

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Όψεις
 • Κατόψεις
 • Τομές
 • Σχέδια λεπτομερειών
 • Τεχνική περιγραφή