ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Η BUILDTECH αναλαμβάνει την «ολική» αναβάθμιση του χώρου σας, εκμεταλλευόμενη τις τεχνολογίες αιχμής του κτιριακού αυτοματισμού και όχι απλώς μία ανακαίνιση εσωτερικού χώρου. Δεν αποσκοπεί μόνο στην οπτική αναβάθμιση ενός χώρου, όπως αυτό συμβαίνει σε μία τυπική ανακαίνιση, αλλά στην ολιστική ανανέωση και αναβάθμιση της οντότητας του κτιρίου και στον τρόπο με τον οποίο εκείνο αλληλεπιδρά με τον χρήστη.

Εκτός της ενεργειακής αναβάθμισης, κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα το άμεσο οικονομικό όφελος, η BUILDTECH αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση λειτουργιών και διαδικασιών καθημερινής χρήσης για να βελτιώσει την ποιότητα ζωή σας και να σας δώσει μία μοναδική εμπειρία συνύπαρξης με τον χώρο σας. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα ‘έξυπνο’ κτίριο τόσο που να εκτελεί εντολές on-demand όσο και να ‘σκέφτεται’ χωρίς εσάς για εσάς.